วงเงินสินเชื่อส่วนแรกให้การเข้าถึงเงินสดได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณต้องการยืมเงินวงเงินสินเชื่อส่วนที่อยู่อาศัยสามารถเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณสามารถใช้ได้ สินเชื่อบ้านสายนี้เป็นสินเชื่อที่ให้กับผู้กู้โดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ส่วนของบ้านต่อการพูดคือความแตกต่างระหว่างมูลค่าทรัพย์สินของคุณกับจำนวนเงินที่คุณต้องชำระในการจำนอง

ในช่วงปลาย ๆ หลายคนกำลังเลือกที่จะซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนื่องจากความสะดวกในการได้มาและความยืดหยุ่น หากคุณใช้ส่วนของบ้านของคุณเป็นหลักประกันในการกู้เงินคุณมีเงินทุนจำนวนมากที่คุณสามารถใช้เพื่อขยายธุรกิจที่มีอยู่หรือทำธุรกิจใหม่ในขณะที่ยังคงเป็นบ้านของคุณ หากคุณต่อรองได้ดีคุณจะได้รับวงเงินสินเชื่อบ้านไกลเกินกว่าราคาปัจจุบันของบ้านคุณ คุณมีข้อได้เปรียบเหนือกองทุนที่ยืมประเภทอื่นเพราะคุณจะได้รับดอกเบี้ยต่ำที่นี่ ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดสำหรับส่วนของเจ้าของบ้านสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะคือดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อบ้านถือเป็นสิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ นี่หมายความว่าคุณสามารถใช้จ่ายดอกเบี้ยเป็นค่าใช้จ่ายก่อนที่คุณจะประกาศผลกำไรทำให้คุณมีเงินมากขึ้นในฐานะรายได้สุทธิ

Line of credit home equity เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่มีบ้านที่ต้องการเงินทุนระยะยาว เมื่อบ้านมีมูลค่าเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้จะลดลงตามมูลค่าซึ่งส่งผลให้ธุรกิจได้กำไรในระยะยาว

สินเชื่อบ้านหุ้นจะต้องมีการทำสัญญาด้วยความระมัดระวัง ดูรอบ ๆ สำหรับแผนหรือเงื่อนไขที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณไม่เสี่ยงกับการผิดนัดชำระหนี้ หากคุณผิดนัดเงินกู้บ้านของคุณอาจถูกยึดไว้ การยึดสังหาริมทรัพย์เป็นกระบวนการของการหักกลบลบหนี้กับการขายบ้านของผู้กู้ การขายแบบบังคับเกิดขึ้นเพราะคุณใช้บ้านเป็นหลักประกันในข้อตกลงอย่างไม่สามารถกลับคืนมาได้และอนุญาตให้ผู้ให้กู้ครอบครองบ้านในกรณีที่คุณไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้

เมื่อพูดถึงการใช้ที่อยู่อาศัยของคุณเป็นหลักประกันในการกู้เงินมีสองตัวเลือกหลัก ๆ คือสินเชื่อบ้านและสินเชื่อบ้าน

วงเงินสินเชื่อส่วนแรกใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงบ้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการแพทย์ คุณชำระเงินรายเดือนในอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน หากคุณไม่ใช่ประเภทที่กังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการชำระเงินและอัตราดอกเบี้ยคุณอาจเลือกใช้ตัวเลือกนี้

ในทางกลับกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะช่วยให้คุณเข้าถึงกองทุนที่จำเป็นต้องใช้ในจำนวนเงินเช่นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อรถยนต์ใหม่หรือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ในเงินกู้ประเภทนี้การจ่ายดอกเบี้ยจะคงที่ หากคุณต้องการการชำระเงินที่คาดเดาได้นี่คือตัวเลือกสำหรับคุณ

วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ช่วยให้ธุรกิจและบุคคลจำนวนมากสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจำนวนมากสำหรับการขยายธุรกิจหรือการซื้อบ้านอีกหลังหนึ่ง ความสะดวกในการเข้าถึงนี้จะต้องมีความสมดุลกับความจริงที่ว่าการผิดนัดชำระในการชำระเงินอาจส่งผลให้สูญเสียบ้านของคุณ